Ny momslov: Hvad det betyder for erhvervsdrivende

Regeringen ønsker at bekæmpe momssvig på online platforme stærkere og har vedtaget nye regler for 2019. Forbundsdagen og Bundesrat har vedtaget “loven om undgåelse af misligholdelse af salgsskatter på handel med varer på Internettet og om ændring af yderligere skattebestemmelser”.

De første ændringer træder i kraft fra 1. januar 2019. Ud over et stort antal andre ændringer af skatteregler indfører denne lov yderligere forpligtelser for online markedspladsoperatører. Disse nye regler vil også have betydelige konsekvenser for købmænd, der sælger varer gennem disse platforme.

Også interessant: tyskere køber julegaver oftere på nettet

Hvilke markedspladser og produktgrupper er berørt?

Som en elektronisk markedsplads definerer loven “et websted eller ethvert andet værktøj, der giver information over internettet, der gør det muligt for en tredjepart at sælge”. Operatøren er “der vedligeholder en elektronisk markedsplads og tillader tredjepart at udføre salg på det marked”.

udstilling

Denne definition dækker ikke kun operatørerne af store platforme som ebay eller Amazon. F.eks. Ville en, der nedsætter en WhatsApp-gruppe, der tillader medlemmer at tilbyde hinanden varer være med. Reglerne gælder dog kun for salg, der lovligt er baseret på markedspladsen, dvs. købekontrakten skal indgås direkte på platformen.

Følgelig dækker det ikke platforme, som sælgere tilbyder deres varer på, men derefter er sælgeren og køberen enige om detaljerne uden for den elektroniske markedsplads, som det f.eks. Er tilfældet med nogle platforme til salg af brugte biler.

Derudover gælder de nye regler kun for leverancer, dvs. salg af fysiske varer. For elektroniske tjenester såsom levering af spil, streamingtjenester og lignende forbliver det med de tidligere regler.

Nye forpligtelser for operatører og forhandlere

Fra 1. januar 2019 bliver platformoperatører nødt til at føre poster for at identificere de handlende, der er aktive på deres platform og afsluttet salg. Fra 1. marts 2019 eller 1. oktober 2019 er platformoperatører ansvarlige over for deres forhandlere, hvis de ikke behørigt opfylder deres momsforpligtelser.

For ikke at pådrage sig deres forhandlers skattegæld, bør platformoperatører udelukke købmænd fra deres platforme, som ikke leverer de krævede oplysninger, eller som betragtes som upålidelige af deres skattekontor. Til gengæld skal forhandlere til gengæld give rettidig al nødvendig information til online markedspladser for at sikre, at de ikke udelukkes fra platformene.

Konkret betyder dette, at operatører på nettet skal registrere følgende information fra januar og fremefra for alle leverancer, der er officielt registreret på deres platform, og som indenrigstransport eller forsendelse begynder eller slutter: forhandlerens navn og adresse, skattekode, placering og adresse Dato for påbegyndelse og slutning af transporten eller afsendelsen af ​​varerne samt tidspunktet og størrelsen af ​​omsætningen.

Derudover skal platformoperatøren fremlægge et certifikat fra det skattekontor, der er ansvarligt for forhandlerne, som inkluderer dens skatteregistrering med skattenummer og – hvis det er tilgængeligt – momsidentifikationsnummer. Hvis forhandleren ikke er en iværksætter, skal operatøren registrere sin fødselsdato.

På anmodning fra skattekontoret skal operatøren af ​​platformen videregive disse oplysninger elektronisk. Handlere kan anmode om de krævede certifikater fra deres lokale skattekontor og videregive dem til platformoperatøren. Disse er oprindeligt kun gyldige i en maksimal periode på tre år og skal derefter ansøges om igen.

Hvordan undgår platformoperatører ansvarsrisici?

Hvis de købmænd ikke betaler korrekt den skyldige moms på leverancer foretaget via platformen, kan skattekontoret kræve platformoperatøren for den ubetalte skat. Operatøren kan undgå dette, hvis han fremlægger beskatningsattesten for forhandleren eller – for privatpersoner – har registreret de krævede oplysninger.

Hvis operatøren ved eller skal han vide, at den erhvervsdrivende ikke opfylder sine skatteforpligtelser eller ikke fuldt ud overholder sine skatteforpligtelser, er han ansvarlig trods eksistensen af ​​certifikatet eller registret.

Forhandlers skattekontor er bemyndiget til at informere operatøren om platformen, hvis de erhvervsdrivende ikke eller i det væsentlige undlader at overholde deres skatteforpligtelser. Efter modtagelse af en sådan meddelelse er operatøren igen ansvarlig for enhver forkert betalt skat, uanset om certifikatet og posterne er til stede.

Verlagsbox seminar databeskyttelse

Mobil, social, Big Data – online marketing trives med data. Men beskæftiger du dig også korrekt? Især med hensyn til ikrafttrædelsen af ​​EU’s databeskyttelsesforordning den 25. maj 2018? Bliv fit i vores seminar og tilmeld dig med det samme.

Mere information om seminaret

Forhandlere uden for EU skal være hurtige

For forhandlere uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde gælder ansvaret fra 1. marts 2019 og for andre forhandlere fra 1. oktober 2019. Handlere uden for EU og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der sælger deres varer via platforme og endnu ikke er beskattet Derfor bør du meget snart søge at registrere dig hos et tysk skattekontor, så de kan ansøge om det krævede certifikat.

Fordi det frygter, at registreringen og udstedelsen af ​​certifikater vil tage nogle uger. Dette gælder fortiori, når skattekontorerne er overvældede med passende applikationer.

Andre erhvervsdrivende bør heller ikke vente med at ansøge om certifikaterne, da platformoperatørerne sandsynligvis ikke venter, indtil ansvaret træder i kraft, før de forbyder erhvervsdrivende uden certifikater for deres platforme.

Lovgivere forventer, at der udstedes en million sådanne certifikater. Indtil videre vil denne proces finde sted i papir- og postform, men elektronisk databehandling planlægges af det føderale finansministerium.

Også interessant: Den digitale verden trues af en tillidskrise

Om forfatteren: Georg von Wallis er advokat samt partner og leder af den skatteretlige praksisgruppe for det internationale advokatfirma Greenberg Traurig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *